BemutatkozóA Családi Csődvédelmi Szolgálat Központi Szerve

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. törvény) célja, hogy az adós és a hitelezők felelős együttműködésével helyreállítsa az adós fizetőképességét, hozzájáruljon a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, túlzottan eladósodott természetes személyek kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamatának megteremtéséhez.

Az adósságrendezési eljárás során a törvényben meghatározott feladatokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) látja el. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján a Kormány a CsSz központi szerveként az igazságügyi minisztert jelöli ki, a CsSz területi szerveinek pedig a fővárosi és megyei kormányhivatalokat.

A CsSz központi szervének feladatait az Igazságügyi Minisztériumon belül az Igazságügyi Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság látja el.

A CsSz központi szervének feladatai

A CsSz központi szerve a jogszabályokban meghatározott feladatai során:

Szakmai irányítási feladatai körében:

 • közreműködik a szakmai irányítói miniszteri hatáskörök gyakorlásában a fővárosi és megyei kormányhivatalok természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben;
 • módszertani útmutatókat, ajánlásokat, valamint szakmai állásfoglalásokat ad ki a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő hatáskörök jogszerű és országosan egységes gyakorlása érdekében;
 • közreműködik a CsSz területi szervei és a családi vagyonfelügyelők tevékenysége feletti szakmai felügyelet gyakorlásában;
 • kialakítja az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez szükséges kérelem és annak mellékletei formanyomtatványait;
 • gondoskodik a CsSz hivatalos honlapján elérhető adatok, tájékoztatók folyamatos aktualizálásáról, hirdetményi rendszer működtetéséről;
 • tájékoztatási feladatokat lát el a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggésben a lakosság részére;
 • a CsSz területi szervei útján ellátja a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos referenciaadat-szolgáltatói feladatokat

Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében:

 • vezeti a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartását (a továbbiakban: ARE Nyilvántartás);
 • az ARE nyilvántartásból kérelemre adatszolgáltatást nyújt, tanúsítványt, illetve hiteles és nem hiteles okiratmásolatot állít ki;

Egyéb feladatai körében:

 • egyedi ügyekben közvetlen szakmai támogatást nyújt a CsSz területi szervei számára;
 • közreműködik az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája által szervezett és lebonyolított képzésekben és továbbképzésekben;
 • ellátja feladatkörét érintő panaszok és közérdekű bejelentések tekintetében a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényben meghatározott feladatokat;
 • ellátja a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó országosan egységes informatikai rendszer szakmai felügyeletét;
 • folyamatosan figyelemmel követi a feladatkörét érintő joggyakorlat alakulását;
 • közreműködik a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében;
 • lehetővé teszi az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek számára 2016. február 1-jétől az űrlapok kitöltéséhez informatikai formai ellenőrzést végző számítástechnikai program elérését
 • közreműködik a feladatkörét érintő szakmai rendezvények, konferenciák szervezésében és lebonyolításában;
 • feladatkörét érintően szakmai támogatást nyújt az igazságügyi szakmai hazai és nemzetközi támogatások, pályázatok lebonyolításához;
 • feladatkörét érintően közreműködik a minisztérium feladatkörébe tartozó közérdekű adatigénylések teljesítésében;

 

Vissza

Szolgáltatások

Hivatali funkciók