Fontos információk

Az adósságrendezés kezdeményezésére vonatkozó feltételek

Az adósságrendezési eljárás célja

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: törvény, Are. tv.) célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő természetes személyek adóssága - a szükséges vagyon és jövedelem felhasználásával - szabályozott keretek között kerüljön rendezésre úgy, hogy az eljárás alatt az adósok fizetőképessége helyre álljon.

Az adósságrendezési eljárás általános feltételei

Azoknak az adósoknak jelenthet segítséget az adósságrendezési eljárás, akiknek

  • van valamennyi vagyonuk,
  • rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
  • a kezdeményezés benyújtásától kezdve képesek fizetni a minimális törlesztőrészletet a főhitelezőnek, ami a zálogjoggal nyilvántartott követelés 7,8%-ának egy tizenketted része, de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8%-a egy tizenketted részének megfelelő havi összeg (ettől az egyezségben el lehet térni),
  • hajlandóak és képesek 5 évig a hitelezőkkel és a Családi Csődvédelmi Szolgálattal együttműködve az adósságrendezés szerinti egyezségnek megfelelően törleszteni a tartozásukat,
  • képesek szoros pénzügyi kontroll mellett élni annak érdekében, hogy az eljárás végeztével mentesüljenek korábbi adósságuk egy meghatározó részének megfizetése alól, mert utána tiszta lappal folytathatják életüket.

A fentiek alapján a minimális törlesztőrészlet azt jelenti, hogy ha a zálogjoggal nyilvántartott követelés összege magasabb mint az ingatlan forgalmi értékének összege, akkor az ingatlan forgalmi értékének összegét kell figyelembe venni, azonban ha a zálogjoggal nyilvántartott követelés összege alacsonyabb mint az ingatlan forgalmi értékének összege akkor a zálogjoggal nyilvántartott követelés összegét kell figyelembe venni.

A minimális törlesztőrészlet azt jelenti, hogy ha például a zálogjoggal biztosított követelés nyilvántartott összege 10 millió forint és a hitel folyósításakor az ingatlan forgalmi értéke 15 millió forintforint volt, akkor a követelés összegének 7,8%-ának az egy tizenketted része, 65.000.-Ft a folyamatosan teljesítendő törlesztési kötelezettség. Ha a zálogjoggal biztosított követelés nyilvántartott összege 17 millió forint és a hitel folyósításakor az ingatlan forgalmi értéke 15 millió forint volt, akkor az ingatlan forgalmi értékének 7,8%-a 1.170.000.-Ft, amely egy tizenketted része 97.500.-Ft, tehát a megállapodás jóváhagyásáig, és azt követően is folyamatosan teljesítendő törlesztési kötelezettség legalább 97.500.-Ft minden hónapban.

A kezdeményezésre jogosultak személyi köre

Az eljárásban természetes személyek vehetnek részt, vagyis

  • mag&a