Hírek

 • 2024.05.17

  Tájékoztatás egyes - az adósságrendezési eljárásokban alkalmazandó - tételek 2024. június 1. napjától érvényes összeghatárairól

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásához kapcsolódó egyes jogszabályok előírásokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy az adósságrendezési eljárásokban szereplő bizonyos összeghatárokat évente, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított árindex mértékével megegyező mértékben növelni szükséges

  Részletek

   

 • 2022.07.01

  Tájékoztatás a nyomtatványcsomag változásáról és az online űrlapkitöltő rendszer lekapcsolásáról

  2022. július 1. napjával módosul a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet és a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet. Ennek megfelelően módosításra került az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére szolgáló nyomtatványcsomag.

  Részletek

   

 • 2021.07.16

  Tájékoztatás új nyomtatványok bevezetéséről

  2021. július 15. napjával új nyomtatványcsomag kerül közzétételre a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének honlapján a „Nyomtatványok” menüpont alatt, amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető: http://csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok

  Részletek

   

 • 2021.07.01

  2021. július 1. napjával módosul a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény

  Az adósok számára egyszerűbb eljárás kezdeményezést, csökkentett eljárási költségeket, a megélhetésre hátrahagyott összeg megemelkedését, valamint kibővített jogosultsági feltételeket jelent.

  Részletek

   

 • 2021.06.17

  Hitelezők részére szóló tájékoztatás - Új hitelezői igénybejelentés nyomtatvány bevezetéséről

  2021. június 17. napjával új, a hitelezői igények bejelentésére szolgáló nyomtatvány kerül közzétételre a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) központi szervének honlapján a Dokumentumtár menüponton belül a „Hitelezői igénybejelentés” címszó alatt, amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető: http://csodvedelem.gov.hu/hitelezoi_igenybejelentes

  Részletek

   

 • 2021.06.11

  2021. szeptember 30. napjáig marad a hiteltörlesztési moratórium

  A Kormány a Magyar Közlönyben 2021. június 9. napján megjelent 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelettel módosította a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseit.

  Részletek

   

 • 2021.05.31

  Tájékoztatás a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbításáról

  A Kormány a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet  1. § 43. pontja alapján a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbításáról döntött.

  Részletek

   

 • 2020.08.13

  2020. augusztus 13. napjától már a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevői is kezdeményezhetik a természetes személyek adósságrendezési eljárását

  Az egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXX. törvény 58. §-a alapján 2020. augusztus 13. napjával hatályát veszti a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 8. § (1) bekezdésének n) pontja és az 1. melléklet 3. pont b) alpontja.

  Részletek

   

 • 2020.07.06

  Tájékoztatás a veszélyhelyzet megszűnését követően a fizetési moratórium részletszabályairól

  A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezései alapján az adósságrendezési eljárásba vont követelés alapjául szolgáló szerződés esetében nem feltétel, hogy 2020. március 18-án fennálló jogügylet legyen.

  Részletek

   

 • 2020.03.27

  Fontos információk a fizetési moratóriummal kapcsolatban!

  Tájékoztatás az adósságrendezési ügyeket érintő fizetési moratóriumról

  A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III.24.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adósok, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek is fizetési haladékot kapnak (a továbbiakban: fizetési moratórium).

  Részletek

   

 • 2019.11.29

  Tájékoztatás az adósságrendezési eljárásokban érintett hitelezők részére a követeléskezelési díjak megfizetése tárgyában

  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján a hitelező – a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges költségekhez való hozzájárulás érdekében – nyilvántartásba-vételi díjat, valamint követeléskezelési díjat köteles fizetni.

  Részletek

   

 • 2019.11.05

  Karbantartás

  Tisztelt Felhasználónk!

  Értesítjük önöket, hogy a tárhely szolgáltató által tervezett karbantartási munkálatok miatt a Magáncsőd rendszere a karbantartás időtartama alatt (2019.11.16 08:00 – 16:00) nem lesz elérhető.

  Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézésüket és megértésüket kérjük!

  Részletek

   

 • 2019.03.01

  Adósságrendezési eljárás alatt nem kopogtathat a végrehajtó

  Eddig közel 3000 fizetési nehézséggel küzdő magánszemély részére biztosított védelmet a végrehajtással szemben a magáncsőd. Az adósságrendezés az ingatlan árverés leállításával és a jövedelem letiltás megszüntetésével esélyt teremt a tartozások rendezésére és az adósságcsapdából való kikerülésre. 

  Részletek

   

 • 2017.02.14

  Tájékoztatás a Családi Csődvédelmi Szolgálat tekintetében 2017. január 1. napjával bekövetkezett változásokról

  Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1. napjával a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatokat ellátó Családi Csődvédelmi Szolgálat tekintetében az alábbi változások történtek.

  Részletek

   

 • 2016.09.26

  2016. október 1. napjától azok is kezdeményezhetik az adósságrendezési eljárást, akiknek a lakhatásul szolgáló ingatlana nincs közvetlen veszélyben

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásának jogintézménye lépcsőzetesen került bevezetésre a hazai jogrendbe. Az első, átmeneti időszakban csak azok kezdeményezhetnek adósságrendezési eljárás, akiknek a lakhatásul szolgáló ingatlana közvetlen veszélyben van. Ez az átmeneti időszak 2016. szeptember 30. napján véget ér, így 2016. október 1. napjától már mindazok az eladósodott természetes személyek kezdeményezhetik az adósságrendezési eljárást, akik az általános jogszabályi feltételeknek megfelelnek, és velük szemben nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok.

  Részletek

   

 • 2016.07.25

  Bíróságon kívül is létrejöhet adósságrendezési megállapodás

  A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 2016 tavaszán a felügyelete alatt álló pénzügyi intézmények (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) részére ajánlást adott ki arról, hogy a pénzügyi intézmények megállapodást köthetnek a fizetési késedelembe esett lakossági jelzálogadósokkal,, illetve a már felmondott jelzáloghitelek adósaival . A pénzügyi intézményeknek szeptember végéig van lehetőségük arra, hogy írásban, személyesen, vagy telefonos úton megkíséreljék felvenni a kapcsolatot az érintett adósokkal. Az MNB ajánlásában kitér arra, hogy amennyiben a pénzügyi intézmények által megkísérelt kapcsolatfelvétel sikeres és az adós hajlandóságot mutat az együttműködésre, akkor az adósok részére a pénzügyi intézményeknek írásban, személyre szabottan,  közérthető nyelven, legalább kétféle megoldási javaslatot kell kidolgozni. A megállapodási javaslatban szabályozott részletfizetésre vonatkozóan az MNB előírja, hogy a havi törlesztőrészlet nem veszélyeztetheti az adósok fizetőképességét, így például a törlesztőrészlet mértéke nem haladhatja meg az adósok havi nettó jövedelmének az 50%-át.

  Részletek

   

 • 2016.05.25 (Magyar Idők)

  Egyre többen fedezik fel a magáncsődöt

  Az utóbbi egy hónapban tíz százalékkal emelkedett a családi csődvédelem rendszerébe bekapcsolódók száma. Lapunk információja szerint ezzel május közepéig 385 család használta ki az adósmentő lehetőséget. A belépéshez szükséges kérelemcsomagot eközben már félezernél is többen vették át. Még hosszú hónapok állnak az érdeklődők rendelkezésre.

  Részletek

   

 • 2016.04.25 (Magyar Idők)

  Magáncsőd adótartozás után is

  Immár több mint háromszázötven családot oltalmaz a 2015 óta élő program

  Meg kell keresniük az adóhivatalt azoknak, akik családi csődvédelmet szeretnének kérni, az érintetteknek ugyanis igazolniuk kell, hogy nincs köztartozásuk. Az adósmentő programhoz egy esetben lehet adóhátralékkal is csatlakozni, mégpedig akkor, ha a hatóság fizetési könnyítést ítél meg a polgárnak. Ilyen kérelmet eddig többtucatnyian adtak be az adóhivatalhoz. Mindeközben már túllépte a 350-et a védelemben részesülő családok száma.

  Részletek

   

 • 2016.04.13

  2016. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra került az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének határideje

  A 2016. április 12. napján hatályba lépett 2016. évi XVI. tv. módosította a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényt (a továbbiakban: Are. tv.), az első ütemben érvényes szabályok szerint megindítható adósságrendezési eljárások kezdeményezésére nyitva álló határidő 2016. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra került. A törvénymódosítás azoknak a hiteladós személyeknek is ad még egy esélyt az adósságcsapdából való kikerülésre, akik ideáig nem kísérték figyelemmel a jogszabályi előírásokat illetve a kormányzati tájékoztatásokat és lekésték az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidőket.

  Részletek

   

 • 2016.03.22

  A Családi Csődvédelmi Szolgálat ajánlása a települési önkormányzatok számára

  A Belügyminisztérium Önkormányzati Hírlevelének 2016. évi 3. számában jelent meg elektronikus formában az Igazságügyi Hivatal Családi Csődvédelmi Szolgálatának ajánlása a települési önkormányzatok számára.

  Részletek

   

 • 2016.02.17 (Magyar Idők)

  Több ezren kérhetnek családi csődvédelmet

  A legfrissebb adatok szerint már 199-en kérelmezték a magáncsődöt, ám a csődvédelmi szolgálat területi szervezeteinél mintegy kétezren érdeklődnek komolyabban az eljárás iránt. Vagyis a lakosság még inkább ismerkedik az új szabályozással, és összehasonlításokat végez annak érdekében, hogy miként tudná kezelni fizetési nehézségeit – közölte érdeklődésünkre az Igazságügyi Minisztérium.

  Részletek

   

 • 2016.02.10

  Március 1. napjáig igényelhetnek csődvédelmet azok, akiknek lakóingatlana veszélyben van

  2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény, amely alapján a „magáncsőd” új jogintézményként került bevezetésre a magyar jogrendszerbe.  

  Részletek

   

 • 2016.02.10

  Február 1-jétől elektronikusan is kitölthető az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges űrlap

  A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően 2016. február 1-jétől az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek elektronikusan is kitölthetik az eljárás kezdeményezéséhez szükséges űrlapokat.

  Részletek

   

 • 2016.01.14

  Módosultak a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény egyes végrehajtási rendeletei

  2016. január 1-jén hatályba lépett

  • a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint
  • a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 42/2015. (XII. 29.) IM rendelet,

  melyek – összhangban a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXVI. törvénnyel – több ponton módosítottak az eljárás részletszabályain.

  Részletek

   

 • 2015.12.03 (ado.hu)

  Környezettanulmány az adósságrendezésben

  A hitelüket törleszteni nem tudó adósok számára ma már kézzel fogható segítséget nyújt a köznapi nyelven csak magáncsődnek nevezett adósságrendezési eljárás lehetősége. Az eljárás keretein belül az adós egy csődbiztost kap segítség képen, aki egyfajta vagyongazdaként jár el. Felméri az adós vagyonát és jövedelmi helyzetét, ezt követően pedig összeállít egy tervet a hitel törlesztésének jövőbeli alakulására, valamint a szükséges vagyon értékesítésére vonatkozóan. Ennek alátámasztására szolgál a környezettanulmány, amelyet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtási rendelete szabályoz.

  Részletek

   

 • 2015.11.13

  Fizetésképtelenségi szakértői közszolgáltatás

  A Magyar Közlöny 2015. évi 162. számában került kihirdetésre az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról.

  Részletek

   

 • 2015.10.22 (MTI)

  Magáncsőd - Miniszteri biztos: félretájékoztat a bankszövetség az adminisztrációs terhekről

  Félretájékoztatja az ügyfeleket a Magyar Bankszövetség a magáncsőd adminisztrációjával kapcsolatban - mondta Szekér Judit miniszteri biztos csütörtökön az MTI-nek.

  Részletek

   

 • 2015.10.15

  2015. október 16-a után megindulnak a végrehajtások, célszerű élni a magáncsőd eljárás biztosította lehetőséggel

  Az állami adósmentést szolgáló kormányzati intézkedéseket a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény egy új jogintézménnyel egészítette ki, amely a fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyek számára csődvédelmet biztosítva segíti elő a fizetőképességük helyreállítását és egyben az adósságuk rendezését is. Ez az ún. magáncsőd eljárás, amely a fizetésképtelen magánszemélyek számára biztosít rendezett jogi kereteket arra, hogy az eladósodott természetes személyek egy „második esélyt” kapjanak az adósságcsapdából történő kikerülésre.

  Részletek

   

 • 2015.10.15 (MTI)

  A családi csődvédelemre várhatóan márciusig lehet jelentkezni

  Várhatóan 2016. március elsejéig lehet jelentkezni a családi csődvédelemben való részvételre - közölte a KDNP frakcióvezetője csütörtökön a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.

  Részletek

   

 • 2015.10.13 (MTI)

  Meghosszabbíthatják az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének határidejét

  A magáncsődtörvény módosítását javasolta Trócsányi László igazságügyi miniszter, hogy egyszeri póthatáridőt biztosítson az első ütemben kezdeményezhető adósságrendezési eljárások megindítására. A parlamentnek kedden benyújtott előterjesztés szerint az új határidő 2016. március 1.

  Részletek

   

 • 2015.10.13 (MTI)

  Meghosszabbíthatják az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének határidejét

  A magáncsődtörvény módosítását javasolta Trócsányi László igazságügyi miniszter, hogy egyszeri póthatáridőt biztosítson az első ütemben kezdeményezhető adósságrendezési eljárások megindítására. A parlamentnek kedden benyújtott előterjesztés szerint az új határidő 2016. március 1.

  Részletek

   

 • 2015.10.08

  Méltányos az adóssal, együttműködésre ösztönző a hitelezőnek

  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényt az Országgyűlés 2015. július 30. napján szavazta meg, amely 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba. A törvény a bírósági végrehajtáshoz képest méltányolható feltételeket biztosít az adósoknak, egyben a hitelezőket is együttműködésre ösztönzi.

  Részletek

   

 • 2015.09.22 (portfolio.hu)

  Havi 25 ezret kaphatsz az államtól - Ezt kell tenni érte

  A magáncsőd eljárásban részt vevők havi 25 ezer forintos állami támogatást is kaphatnak, amely a hitelük törlesztésére fordítható. A kérvényt a főhitelezőnek kell benyújtani, és az elbírálást is a bank végzi - derül ki a legfrissebb közlönyben megjelent kormányrendeletből.

  Részletek

   

 • 2015.09.01 (Igazságügyi Minisztérium)

  Elindult a családi csődvédelem tájékoztató honlapja

  A magánszemélyek adósságrendezéséről szóló törvény szeptember 1-jén lépett hatályba. Az Igazságügyi Minisztérium háttérintézménye, az Igazságügyi Hivatal, amely egyben a Családi Csődvédelmi Szolgálatok központi szerve, elindította a hivatalos kommunikációt szolgáló honlapot www.csodvedelem.gov.hu címen.

  Részletek

   

 • 2015.08.29 (MTI)

  Jogszabályváltozás - Szeptember 1-jén hatályba lép a magáncsődről szóló törvény

  Szeptember 1-jén hatályba lép a magáncsődről szóló törvény, az adósságrendezési eljárást egyelőre azok az adósok kezdeményezhetik, akiknek az otthonuk veszélyben van, 2016 őszétől azonban minden eladósodott személy, aki megfelel a jogszabályi feltételeknek.

  Részletek

   

 • 2015.08.08 (Magyar Nemzet)

  Hétfőn kezdik a csődbiztosok képzését

  Hétfőn kezdik meg a szeptember 1-jén induló Családi Csődvédelmi Szolgálat leendő munkatársainak képzését - írja a Magyar Nemzet szombati számában az Igazságügyi Minisztériumra hivatkozva.

  Részletek

   

 • 2015.07.18 (MTI)

  Az ősz legfontosabb feladata a magáncsőd gyakorlati alkalmazása lesz

  Az ősz legkiemelkedőbb feladata a magáncsőd gyakorlati alkalmazása lesz, az Igazságügyi Minisztérium (IM) mindent megtesz azért, hogy a magyar közigazgatás szeptembertől fogadhassa a kérelmeket – mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter az MTI-nek adott interjújában 2015. július 18-án.

  Részletek

   

 • 2015.06.30 (MTI)

  Kétharmados támogatottság a KDNP családi csődvédelemről szóló javaslatának

  Jelentős, mintegy kétharmados támogatottsággal fogadta el az Országgyűlés a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) családi csődvédelemről szóló javaslatát – emelte ki a keddi voksolás után Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője.

  Részletek

   

 • 2015.06.30 (MTI)

  Elfogadta a magáncsődtörvényt a parlament

  Törvényt hozott kedden a parlament a családi csődvédelemről, amely első lépcsőben szeptemberben lép hatályba.

  Részletek

   

 • 2015.06.15 (MTI)

  Miniszteri biztost kapott a családi csődvédelem

  Miniszteri biztossá nevezték ki Szekér Juditot a családi csődvédelem területére. Trócsányi László igazságügyi miniszter utasítása a hétfői Hivatalos Értesítőben jelent meg.

  Részletek

   

 • 2015.06.10 (MTI)

  A családi csődvédelem második esély a kikerülésre az adósságcsapdából

  A családi csődvédelem egyik előnye, hogy az adós és a hitelezők kölcsönös megállapodásán alapul, ezzel második esélyt ad az érintetteknek arra, hogy kikerüljenek az adósságcsapdából, és elkerüljék a kényszerintézkedést – mondta Répássy Róbert az Országgyűlés 2015. június 10-i ülésén.

  Részletek

   

 • 2015.05.21 (MTI)

  Tízezreknek segíthet a családi csődvédelem intézménye

  Tízezreknek nyújthat segítséget adósságuk rendezéséhez a családi csődvédelemről szóló törvényjavaslat, amelyet a Kereszténydemokrata Néppárt képviselői szerdán nyújtottak be az Országgyűlésnek – mondta Harrach Péter frakcióvezető csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

  Részletek

   

 • 2015.05.19 (MTI)

  Önkéntesen lesz választható a családi csődvédelem

  A családi csődvédelem önkéntesen lesz választható, az eljárásra a hitelezők senkit nem kötelezhetnek majd – jelentette ki Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke kedden az M1 aktuális csatorna műsorában.

  Részletek

   

 • 2015.05.18 (MTI)

  Ősszel bevezethetik a családi csődvédelmet

  Már az ősz folyamán hatályba léphetnek a családi csődvédelem főbb szabályai, elsőként szeptembertől a jelzáloghitel-adósok szűkebb köre élhet a lehetőséggel, jövő szeptembertől pedig már minden elmaradással küzdő család előtt megnyílik az adósságcsapdából kivezető út - számol be hétfői cikkében a Napi Gazdaság.

  Részletek