Hírek

2015.12.03 (ado.hu)

Környezettanulmány az adósságrendezésben

A hitelüket törleszteni nem tudó adósok számára ma már kézzel fogható segítséget nyújt a köznapi nyelven csak magáncsődnek nevezett adósságrendezési eljárás lehetősége. Az eljárás keretein belül az adós egy csődbiztost kap segítség képen, aki egyfajta vagyongazdaként jár el. Felméri az adós vagyonát és jövedelmi helyzetét, ezt követően pedig összeállít egy tervet a hitel törlesztésének jövőbeli alakulására, valamint a szükséges vagyon értékesítésére vonatkozóan. Ennek alátámasztására szolgál a környezettanulmány, amelyet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtási rendelete szabályoz.

A környezettanulmány célja a valóság alátámasztása

A részletes környezettanulmány elkészítésére szolgáló eljárást a hitelezők kérésére indítja el a Családi Csődvédelmi Szolgálat. A környezettanulmány fontos része az adósságrendezésnek, hiszen ezzel a helyszíni vizsgálattal kerülnek alátámasztásra a következők:

- az adósságrendezési eljárás megindítására vonatkozó kérelemben foglaltak megalapozottsága

- az adós/adóstárs/ és vele közös háztartásban élő személyek lakhatását biztosító lakáskörülmények

- a lakóingatlanban együtt élők és a lakcímadatok közötti egyezés

- az adós által lakáshasználatra jogosítottak száma, a lakáshasználat jogcíme

- az adóssal közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni körülményei

A fenti célok alátámasztása elengedhetetlen az adósságrendezési eljárás eredményessége szempontjából, hiszen ezek a feltételek mind szükségesek ahhoz, hogy az adós/adósok részt vehessenek az eljárásban.

Amennyiben adósságtörlesztési terv elkészítéséhez szükséges a helyszíni vizsgálat, akkor egyszerűsített környezettanulmány készül, amely csupán a korábban készített környezettanulmány adataihoz képest történt változásokat rögzíti. Kivétel ez alól, amikor a hitelezők alap esetben nem kérik a környezettanulmány elkészítését, ilyenkor az adósságtörlesztési terv elkészítéséhez is a bővebb, részletes tanulmányt kell elkészíteni.

A tanulmány elkészítése

A környezettanulmány elkészítésére a jegyző jelöli ki az erre alkalmas személyt, akinek 15 napon belül el kell készítenie a tanulmányt. A helyszíni megtekintést az adóssal egyeztetett időpontban, de mindenképp 8 és 19 óra között kell megtartani. Erről jegyzőkönyv készül, amelynek mintája a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján is megtalálható, ezen a címen: http://www.csodvedelem.gov.hu/jegyzokonyvek

Az adósnak mindvégig biztosítania kell együttműködését a helyszíni vizsgálat során, amely nem csupán az azonosító okmányok átadásából áll, hanem minden szükséges tájékoztatás, nyilatkozat tétel, felvilágosítás adása is lényeges feladata. Amennyiben az adós ezen kötelezettségét megszegi, akkor azzal a következménnyel is számolnia kell, hogy az adósságrendezési kérelme elutasításra kerül.

Miután a helyszíni vizsgálat befejeződik és a jegyzőkönyv elkészül, az adós és a jelenlévők aláírás előtt betekinthetnek a dokumentumba és megtehetik észrevételeiket, amelyeket rögzíteni kell, mellékelve azt a nyilatkozatot is, miszerint az adós által megadott információk teljes körűek és megfelelnek a valóságnak. A jegyzőkönyv a hitelesítését követően a bíróságnak, az ismert hitelezőknek, valamint a jegyzőnek kerül megküldésre.

Mit tartalmaz a környezettanulmány?

A környezettanulmány egy jegyzőkönyv felvételével történik, amelyben számos – az adósságrendezés szempontjából – fontos kérdésre kell választ adni. Ilyenek a következők:

- a lakáshasználat ellenérték fejében történik-e

- az adós vagy a hozzátartozó eltartásra jogosult-e, és ennek ki a kötelezettje

- van-e az együtt élő személyek között fogyatékkal élő vagy súlyosan beteg

- van-e az együtt élő személyek között egyéb kötelezett (pl. kezes, zálogkötelezett)

Fontos tudni, hogy a környezettanulmány nem kizárólag az adós életvitelét hivatott megvizsgálni, hanem a lakóingatlanban életvitelszerűen együtt élő személyek lakáshasználatának jogcímét, a lakáshasználók hozzátartozói minőségét is, ezáltal valamennyi személy nevét és személyes adatait fel kell vinni a jegyzőkönyvbe.

 

 

szerző: Dr. Dénesné dr. Orcsik Judit

eredeti cikk: http://ado.hu/rovatok/ado/kornyezettanulmany-az-adossagrendezesben

 

Vissza