Hírek

2016.04.13

2016. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra került az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének határideje

A 2016. április 12. napján hatályba lépett 2016. évi XVI. tv. módosította a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényt (a továbbiakban: Are. tv.), az első ütemben érvényes szabályok szerint megindítható adósságrendezési eljárások kezdeményezésére nyitva álló határidő 2016. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra került. A törvénymódosítás azoknak a hiteladós személyeknek is ad még egy esélyt az adósságcsapdából való kikerülésre, akik ideáig nem kísérték figyelemmel a jogszabályi előírásokat illetve a kormányzati tájékoztatásokat és lekésték az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidőket.

Továbbra is kezdeményezhetnek tehát csődvédelmet azok a túladósodott személyek, akikkel szemben a lakhatásukra szolgáló lakóingatlanukra vonatkozóan a banki elszámoltatást követően már megindulhat vagy folytatódhat a végrehajtási eljárás vagy végrehajtáson kívüli kényszerértékesítés, vagy ha ilyen eljárás még nem is indult, a lakóingatlanra vonatkozó jelzáloghitel-szerződést a pénzügyi intézmény már felmondta, vagy lejárttá tette. Úgyszintén csődvédelmet kezdeményezhet az adós, annak kezese, vagy zálogkötelezettje, aki ellen olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben a lakhatását szolgáló lakóingatlanát a bírósági végrehajtási törvény értelmében értékesítésre jelölhetik ki.

Az Are. tv. most módosított 104/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, így azok az adósságrendezés kezdeményezésére irányuló kérelmek sem kerülnek elutasításra, amelyeket a korábbi szabályok szerint késve nyújtottak be.

 

Vissza