Hírek

2016.04.25 (Magyar Idők)

Magáncsőd adótartozás után is

Immár több mint háromszázötven családot oltalmaz a 2015 óta élő program

Meg kell keresniük az adóhivatalt azoknak, akik családi csődvédelmet szeretnének kérni, az érintetteknek ugyanis igazolniuk kell, hogy nincs köztartozásuk. Az adósmentő programhoz egy esetben lehet adóhátralékkal is csatlakozni, mégpedig akkor, ha a hatóság fizetési könnyítést ítél meg a polgárnak. Ilyen kérelmet eddig többtucatnyian adtak be az adóhivatalhoz. Mindeközben már túllépte a 350-et a védelemben részesülő családok száma.

Folyamatosan csatlakoznak az adósok a családi csődvédelem rendszeréhez. Információnk szerint mostanra túllépte a háromszázötvenet azoknak a családoknak a száma, akiket immár óv a tavaly óta élő adósmentő szabályrendszer. A programba felvett érintetteknek lehetőségük nyílik rá, hogy egy hosszabb, önkorlátozást is megkövetelő időszak után kikeveredhessenek az anyagiak szorításából.
Az időben segítséget kérők akár a kilakoltatást is megelőzhetik

A belépni szándékozók egyébként a legkülönfélébb elmaradásokat halmozták fel, egyesek – mint megtudtuk – még az államnak is tartoznak. – A magáncsődeljárás a főszabály szerint csak akkor indítható meg, ha az adósnak vagy társának nincs köztartozása – mondta érdeklődésünkre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) sajtófőnöke. Suller Attila hozzátette: egy kivételt mégis ismer a törvény. Eszerint az adótartozás csak akkor nem akadály, ha az érintett fizetési könnyítést, vagyis részletfizetési lehetőséget vagy haladékot kapott a hivataltól. A sajtófőnök közlése szerint március végéig 39 ilyen kérelem futott be a NAV-hoz. A beadványok többségében könnyítésért folyamodtak az érintettek, néhány esetben pedig a tartozás egy részének elengedésére tettek indítványt az adósok. Három alkalommal hiányos volt az irat, ezekben a magánszemély nem nevezte meg pontosan, hogy a lehetőségek közül melyikkel szeretne élni.

Az adatokon túl Suller Attila több fontos tudnivalót is megemlített. A könnyítés iránti kérelemben például külön meg kell jelölni, hogy a beadványt a családi csődvédelem igénybevétele miatt terjeszti elő az érintett. Lényeges emellett, hogy a NAV-nak címzett irathoz csatolni kell a bank fizetési felszólítását vagy a hitelszerződés felmondásáról szóló értesítést. De igazolni kell azt is, hogy az adósnak és a háztartásában élő közeli hozzátartozóinak rendszeres jövedelme van.

A jogszabály ezek mellett pontosan meghatározza, hogy az adósok milyen tartalmú kedvezményt kaphatnak a NAV-tól. A részletfizetés lehetősége legfeljebb egy évig élhet, s havi összege nem haladhatja meg a kétszázezer forintot. Így maximum 2,4 millió forint köztartozás részletekbeni megfizetésére adhat engedélyt a hivatal. A halasztás futamideje szintén legfeljebb 12 hónap lehet, de itt a paragrafusok nem jelölnek meg felső összeghatárt.

– Bizonyos teendők azután is jelentkeznek, ha a magánszemély megkapta a NAV fizetési könnyítését – mutatott rá a sajtófőnök. Lényeges, hogy az érintett okvetlenül csatolja az adóhivatali dokumentumot a csődvédelmi eljárást elindító beadványához. Az adósvédelmi rendszerhez ugyanis csak úgy lehet csatlakozni, ha a polgár vagy azt igazolja, hogy nincs adótartozása, vagy azt, hogy kérte és meg is kapta a fizetési könnyítést. Miután pedig az adófizetőt felvették a programba, ügyelnie kell rá, hogy a megszabott részleteket befizesse vagy a haladék után lerója az adót. Máskülönben a feltételek megszegését az adóhatóság jelzi a csődvédelmi szolgálatnak, az érintett pedig kikerülhet a programból

Suller Attila végezetül rámutatott: nemcsak azoknak kell felkeresniük az adóhivatalt, akik köztartozásuk van, hanem azoknak is, akik nem adósai az államnak. A tartozásmentességet bizonyító adóigazolás megszerezhető az ügyfélszolgálatokon – a közigazgatási rezsicsökkentés nyomán idén már ingyenesen. Az érintettek dönthetnek úgy is, hogy felvételüket kérik az adóhivatal úgynevezett köztartozásmentes adatbázisába, ahová szintén ingyenesen kerülhetnek be az adójukat pontosan befizetők.

 

Vissza