Hírek

2016.09.26

2016. október 1. napjától azok is kezdeményezhetik az adósságrendezési eljárást, akiknek a lakhatásul szolgáló ingatlana nincs közvetlen veszélyben

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának jogintézménye lépcsőzetesen került bevezetésre a hazai jogrendbe. Az első, átmeneti időszakban csak azok kezdeményezhetnek adósságrendezési eljárás, akiknek a lakhatásul szolgáló ingatlana közvetlen veszélyben van. Ez az átmeneti időszak 2016. szeptember 30. napján véget ér, így 2016. október 1. napjától már mindazok az eladósodott természetes személyek kezdeményezhetik az adósságrendezési eljárást, akik az általános jogszabályi feltételeknek megfelelnek, és velük szemben nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok.

A 2016. október 1. napjától kezdődően benyújtott kérelmek esetén az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének már nem feltétele, hogy

  • az adós, illetve adóstárs olyan helyzetben legyen, hogy a lakhatásukra szolgáló lakóingatlanukra vonatkozóan a banki elszámoltatást követően már megindulhat vagy folytatódhat a végrehajtási eljárás vagy végrehajtáson kívüli kényszerértékesítés, vagy
  • ha ilyen eljárás még nem is indult, a lakóingatlanra vonatkozó jelzáloghitel-szerződést a pénzügyi intézmény már felmondta, vagy lejárttá tette, vagy
  • az adóssal, adóstárssal szemben olyan végrehajtási eljárás legyen folyamatban, amelyben a lakhatásukat szolgáló lakóingatlant a bírósági végrehajtási törvény értelmében értékesítésre jelölhetik ki.

A 2016. október 1. napjától kezdődően benyújtott kérelem esetén nem feltétele továbbá az adósságrendezési eljárásnak az sem, hogy

  • az adós vagy adóstárs tulajdonában álló lakóingatlant kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terhelje, és ez a lakóingatlan volt az adós, az adóstárs vagy ezek közeli hozzátartozójának a bejelentett és tényleges lakóhelye 2015. május 15-én vagy
  • az adós vagy adóstárs pénzügyi intézménnyel kötött lízingszerződést olyan lakóingatlanra, amely az adós az adóstárs vagy az említettek közeli hozzátartozójának bejelentett és tényleges lakóhelye volt 2015. május 15-én.

Az adósságrendezési eljárást az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet kezdeményezni. (A formanyomtatvány letölthető az alábbi linken: http://csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok)

A kitöltött formanyomtatvány a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinél, valamint a főhitelezőnek minősülő pénzügyi intézménynél is benyújtható. A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinek munkatársai szükség esetén segítséget nyújtanak a formanyomtatványok kitöltésével kapcsolatban, valamint az adósságrendezés kezdeményezésére vonatkozó általános feltételekkel összefüggésben is tájékoztatást adnak. A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveiként működő fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségeinek listája megtekinthető az alábbi linken: http://www.csodvedelem.gov.hu/elerhetoseg.

 

Vissza