Hírek

2017.02.14

Tájékoztatás a Családi Csődvédelmi Szolgálat tekintetében 2017. január 1. napjával bekövetkezett változásokról

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1. napjával a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatokat ellátó Családi Csődvédelmi Szolgálat tekintetében az alábbi változások történtek.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve

Az Igazságügyi Hivatal 2016. december 31. napjával az Igazságügyi Minisztériumba történt beolvadással megszűnt.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének feladatait az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának Igazságügyi Módszertani Irányításért Felelős Helyettes Államtitkársága látja el.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervei

A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinek feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalok gyámügyi és igazságügyi főosztályai helyett a jövőben minden megyében a megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapesten pedig a XI. Kerületi Hivatal látja el.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat számlaszáma

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének számlaszáma megváltozott. A jövőben a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00337177-00000000 számú számlára (IM Igazgatása-Családi Csődvédelmi Szolgálat) szükséges megfizetni a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatással, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjat, illetve a hitelezők által fizetendő nyilvántartásba-vételi és követeléskezelési díjat.

A törlesztési támogatással összefüggő első- és másodfokú hatáskörök változása

A természetes személyek adósságrendezésével összefüggő törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárásban az elsőfokú hatásköröket a Főváros és Pest megye illetékességi területén a XIII. Kerületi Hivatal; a többi megye tekintetében a megyeszékhely szerinti járási hivatalok gyakorolják. Az illetékesség minden esetben a támogatott lakóingatlan fekvéséhez igazodik. A másodfokú hatáskör gyakorlása a Magyar Államkincstártól – országos illetékességgel - Budapest Főváros Kormányhivatalához került.

 

Vissza