Hírek

2019.11.29

Tájékoztatás az adósságrendezési eljárásokban érintett hitelezők részére a követeléskezelési díjak megfizetése tárgyában

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján a hitelező – a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges költségekhez való hozzájárulás érdekében – nyilvántartásba-vételi díjat, valamint követeléskezelési díjat köteles fizetni.

A hitelezőnek a követeléskezelési díjat csak akkor kell megfizetnie, ha az adósságrendezési ügyben eljáró illetékes bíróság az adós, adóstárs mentesítéséről határozatot hozott és a határozat jogerőre emelkedett.

A követeléskezelési díj alapja egyrészt az adós és az adóstárs adósságrendezésbe vont vagyonának a bírósági adósságrendezési eljárás alatt az egyezség vagy az adósságtörlesztési határozat végrehajtása során értékesítéséből származó bevétel, másrészt a hitelező számára megfizetett adósságtörlesztő részletek tőkeösszege.

A követeléskezelési díj mértéke a díjalap 2%-a, amelynek összegét a családi vagyonfelügyelő előterjesztése alapján a bíróság állapítja meg a bírósági adósságrendezési eljárásban ténylegesen megtérült hitelezői követelésekre tekintettel.

A követeléskezelési díjat a Családi Csődvédelmi Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00337177-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalással megfizetni. Az átutaláskor a „megjegyzés” rovatban szükséges feltüntetni az adósságrendezési ügy számát és a befizetés jogcímét („követeléskezelési díj”).

A hitelezők a megfizetett követeléskezelési díj adós által történő megtérítésére az eljárás jogerős mentesítő határozattal történő befejezését követően sem tarthatnak igényt.

 

Vissza