Hírek

2021.06.17

Hitelezők részére szóló tájékoztatás - Új hitelezői igénybejelentés nyomtatvány bevezetéséről

2021. június 17. napjával új, a hitelezői igények bejelentésére szolgáló nyomtatvány kerül közzétételre a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) központi szervének honlapján a Dokumentumtár menüponton belül a „Hitelezői igénybejelentés” címszó alatt, amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető: http://csodvedelem.gov.hu/hitelezoi_igenybejelentes

Az új nyomtatvány tartalmát tekintve szinte azonos az eddig használt nyomtatvánnyal, mindössze két jelentősebb változtatás történt.

1. A követelések összegénél a teljes összeg megadását követően szükséges azt tőke–kamat–késedelmi kamat–egyéb díjak, költségek megosztásban is feltüntetni.

2. 2021. július 1. napjától az Igazságügyi Minisztérium csak a hitelező erre irányuló kifejezett nyilatkozata alapján állít ki számviteli bizonylatot a nyilvántartásba-vételi díj befizetéssel kapcsolatosan.

A korábbi eljárásrendtől eltérően a papír alapú bizonylat postai úton történő kézbesítése helyett, elektronikus úton fog megvalósulni a bizonylat megküldése. Erre tekintettel a nyomtatvány utolsó része kiegészült egy nyilatkozat résszel, mely alapján a hitelező jelezheti, hogy kéri-e a számviteli bizonylat kiállítását, és amennyiben kéri, akkor azt mely elektronikus levelezési címre.

Kérjük az adósságrendezési eljárásokban résztvevő hitelezőket, hogy a közzététel napjától az új nyomtatványt használják a hitelezői igényük eljárásba történő bejelentésére!

 

 

 

Vissza