Jogszabályok

  Törvények

 • 2020. évi CVII. törvény

  Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről

 • 2020. évi LVIII. törvény

  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

 • 2015. évi CV. törvény

  a természetes személyek adósságrendezéséről

 • Kormányrendeletek

 • 299/2023. (VII. 10.) Korm. rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól

 • 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól

 • 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

  Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

 • 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

 • 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

 • 235/2015 (IX.4.) Korm. rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról

 • 234/2015 (IX.4.) Korm. rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről

 • 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról

 • 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

 • Miniszteri rendeletek

 • 29/2015. (X.30.) IM rendelet

  a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról

 • 19/2015 (VIII.31.) IM rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról

 • 16/2015 (VIII.28.) IM rendelet

  A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól

 • 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

  A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról